STROLL


STROLL: Walking the City Streets Online

Ένα έργο για τη διεπιστημονική και δημιουργική εξερεύνηση του αστικού χώρου!

Γνωρίστε το έργο STROLL

To Ευρωπαϊκό έργο STROLL: Walking the City Streets Online δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Ιδρύματος Artemiszio με το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων [ΕΔΚΑ] του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αν γίνεται να αντιστοιχεί στο link http://www.prd.uth.gr/ru_dsa/), το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και το Ινστιτούτο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd της Ουγγαρίας. Πρόκειται για ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2- Στρατηγικές συμπραξεις για την ψηφιακή αναβάθμιση και ετοιμότητα στην εκπαίδευση.

Ο βασικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει την κινητικότητα των φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ακόμη και σε περιόδους που οι μετακινήσεις είναι ανέφικτες ή περιορισμένες (όπως η περίοδος της πανδημίας) με την χρήση της τεχνολογίας και την ολοκληρωμένη συνεργασία των Πανεπιστημίων ανά την Ευρώπη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μαθήματος με επίκεντρο τον αστικό χώρο, το οποίο θα διδαχθεί πιλοτικά κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου και θα ενταχθεί μετέπειτα στα Προγράμματα Σπουδών των 3 Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

Η εκπαιδευτική κινητικότητα παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες, ενισχύσει τη διαπολιτισμική επικοινωνία και έχει διαμορφώσει τις τελευταίες δεκαετίες μια διευρωπαϊκή ταυτότητα για τους νέους. Αντιλαμβανόμενοι τα πολλαπλά οφέλη της κινητικότητας για τους φοιτητές επιδιώξαμε μέσω του έργου STROLL να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ώστε η κινητικότητα να μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, προσπαθώντας παράλληλα να ενσωματώσουμε όσες περισσότερες εμπειρίες και ερεθίσματα από άλλες πολιτισμικές κοινότητες και αστικά περιβάλλοντα.

Πως εργαζόμαστε για την υλοποίηση των στόχων του έργου:

  • Από το στάδιο της συγγραφής της πρότασης οι εταίροι του έργου ανέλαβαν να συγκροτήσουν μια διεπιστημονική ομάδα στην οποία ο καθένας θα έχει τη δική του πολύτιμη συνεισφορά, για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό ταξίδι για τους φοιτητές μας.
  • Η διεπιστημονική ομάδα εργάστηκε στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός μαθήματος με κύριο αντικείμενο την διεπιστημονική και δημιουργική εξερεύνηση του αστικού χώρου, με έμφαση στις δυνατότητες πνευματικής και πολιτισμικής ανταλλαγής που παρέχονται στον Ευρωπαϊκό χώρο. Το μάθημα διαμορφώθηκε και εντάχθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των συμμετεχόντων Πανεπιστήμιων. Συγκεκριμένα, το μάθημα «European virtual mobility through researching cities» («Ευρωπαϊκή εικονική κινητικότητα μέσω έρευνας πόλεων» αποτελεί μέρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
  • Στο πλαίσιο του μαθήματος, το οποίο διδάσκεται παράλληλα στα τρία Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο έργο, οι φοιτητές πραγματοποιούν εικονικά ανταλλαγές εργαζόμενοι σε πολυπολιτισμικές ομάδες κάνοντας περιηγήσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις, ως οικοδεσπότες ή ως επισκέπτες. Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα εκπαιδευτούν μέσω αυτού του μαθήματος να διαβάζουν τον αστικό χώρο από τη σκοπιά διαφορετικών επιστημονικών και καλλιτεχνικών κλάδων και να χρησιμοποιούν ψηφιακά και παραδοσιακά εργαλεία.
  • Μετά την ολοκλήρωση του εξάμηνου μαθήματος θα διαμορφωθεί ένα εγχειρίδιο για μελλοντικούς χρήστες της μεθοδολογίας του μαθήματος (Ακαδημαϊκούς, φοιτητές, εκπαιδευτές, νέους), με σκοπό να μπορούν να αναπτύξουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν την πόλη με δημιουργικό και διεπιστημονικό τρόπο.

Διαδικτυακό μάθημα «European virtual mobility through researching cities»

Το μάθημα με μία ματιά!

Γνωρίστε τους καθηγητές του μαθήματος

https://www.facebook.com/104178392094097/videos/529710461908010/

Περιγραφή βίντεο

Krisztina Borsfay who is a teacher and researcher at Institute of Intercultural Psychology & Education – ELTE Budapest also took part in the STROLL project. She feels quite good about it, listen to her inspiring thoughts on the project.

#strollproject #strollinganthropology #erasmusplus

https://www.facebook.com/104178392094097/videos/5497315056958385/

Περιγραφή βίντεο

Diana Szántó, Artemisszió Foundation

#strollproject #stollinganthropology #erasmusplus

Μαρτυρίες των φοιτητών του μαθήματος


Νέα

Προσφορά Διαδικτυακού Μαθήματος κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 (14/01/2022)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «STROLL: Walking the City-Streets Online» [Erasmus+], το ΤΜΧΠΠΑ σε συνεργασία με το Artemisszio Alapitvany (Ουγγαρία), το Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand Tudomanyerngyetem (Ουγγαρία) και το Complutense University of Madrid (Ισπανία) προσφέρουν σε φοιτητές β’ και γ’ κύκλου σπουδών το ακόλουθο μάθημα με τίτλο:

«European virtual mobility through researching cities: understanding and learning the European cities online».

Το μάθημα προσφέρεται εξ’ αποστάσεως και μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή καθηγητών και διδασκόντων των τεσσάρων προαναφερόμενων Ιδρυμάτων (3 εβδομάδες ανά Ίδρυμα).

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις θεματικές ενότητες:

  • Ο αστικός χώρος μέσω της εθνογραφικής προσέγγισης
  • Η τέχνη στην πόλη
  • Οι γυναίκες στην πόλη
  • Μελέτη και κατανόηση του αστικού τοπίου (με έμφαση στους αστικούς υπαίθριους χώρους)

Το μάθημα αντιστοιχεί σε 5 ECTS.

Ο αριθμός των φοιτητών, για την παρακολούθηση του μαθήματος, περιορίζεται σε 8 φοιτητές ανά χώρα.

Στο τέλος του εξαμήνου και έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, θα απονεμηθεί στον/στην κάθε φοιτητή/-τρια Πιστοποιητικό επιτυχής παρακολούθησης (Erasmus+ certificat).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του ΤΜΧΠΠΑ, Γραφείο Β9,

Τηλ. Επικοινωνίας: 24210 74432/33 – 74393, 24210-74438

Email:  mdyken@uth.gr, smanika@uth.gr, koragazo@uth.gr, nikolaoskokosis@gmail.com


Ανοιχτή εκδήλωση για την παρουσίαση του μαθήματος «European virtual mobility through researching cities» (5/02/2022)

Παρουσίαση της ελληνικής ερευνητικής ομάδας του έργου STROLL: Walking the City Streets Online (7/05/2022)

Τα μαθήματά μας συνεχίζονται! (25/05/2022)

Οι φοιτητές μας δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημα και τις εμπειρίες που αποκομίζουν από τη συνεργασία τους με ξένους φοιτητές και την εξερεύνηση νέων πόλεων!


Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας με θέμα «Pocket Parks / virtually visiting Larisa” από φοιτητές (9/05/2022)

Η εξερεύνηση της πόλης της Λάρισας από φοιτητές από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ισπανία ήταν μια εποικοδομητική διαδικασία που οδήγησε στην παρουσίαση εξαιρετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων από του φοιτητές του μαθήματος! Οι φοιτητές μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εξερεύνησης και μας παρέθεσαν εμπειρίες και ιδέες που αναπτύχθηκαν εντός των πολυπολιτισμικών ομάδων!

Τελευταία συνάντηση των φοιτητών και καθηγητών του μαθήματος «European virtual mobility through researching cities» (30/05/2022)


Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου:

Καθηγήτρια Μαρί-Νοέλ Ντυκέν

Email: mdyken@uth.gr

Τηλέφωνο: (+30) 24210 7 4438, (+30) 24210 7 4463

Ερευνητική ομάδα:

Κωνσταντίνα Ραγάζου

Email: smanika@uth.gr

Στέλλα Μανίκα

Email: smanika@uth.gr

Νικόλαος Κοκόσης

Email: nkokosis@uth.gr